DIG: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

07/08/2019

- Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng

- Mã chứng khoán: DIG

- Mệnh giá: 10,000 đồng

- Sàn giao dịch: HOSE

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2019

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/08/2019

- Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (người sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 5 cổ phiếu mới)- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ (thập phân phát sinh nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu thì cổ phiếu phát hành thêm nhận được là (110*5)/100 = 5,5 cổ phiếu, như vậy cổ đông A sẽ nhận được 05 cổ phiếu.

- Địa điểm thực hiện: 

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp.Vũng Tàu và xuất trình CMND.

(Theo VSD, HoSE)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác