DIG: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 10

12/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 10 số 60/2009/GCNCP-VSD - 10 ngày 12/09/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành: Tổng công ty cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng
Trụ sở chính: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 064.3839671
Fax: 064.3560712
Vốn điều lệ: 2,524,847,830,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 12/09/2018
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
Mã chứng khoán: DIG
Sàn giao dịch: HOSE
Mệnh giá: 10,000 đồng
Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung: 14,289,964 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung: 142,899,640,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán: 252,484,783 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán: 2,524,847,830,000 đồng
Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/09/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

                                                                                     (Theo VSD)

Tài liệu đính kèm

Bài viết liên quan

Đối tác